Home > Plan

Plan

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 2 februari 2017 het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) goedgekeurd.

Dat strategische document omschrijft een preventie- en veiligheidskader voor Brussel, dat gebaseerd is op een actuele, ambitieuze en vernieuwende visie. Het sluit aan bij de nieuwe bevoegdheden die het Gewest verworven heeft bij de hertekening van het institutioneel landschap.