Home > Plan > Thematische fiches > Drugs verslaving

3. Drugs en verslaving

De problematiek wordt hier besproken in de ruimste zin. Druggebruik komt voor in alle sociale klassen en leeftijdscategorieën en er worden verschillende stoffen gebruikt. Onder ‘drugs’ verstaan wij hier alle legale of illegale psychotrope stoffen waarvan het gebruik risico’s kan inhouden en kan leiden tot afhankelijkheid van het gebruikte product. Drugs kunnen op uiteenlopende manieren gebruikt worden, soms is er sprake van occasioneel, recreatief of experimenteel gebruik, een andere keer van misbruik of schadelijke gevolgen voor de persoon en zijn omgeving. Het individuele of collectieve gebruik kan eventueel gepaard gaan met verstoring van de openbare orde of een onveiligheidsgevoel bij de bevolking.