Home > Nieuws > Werkdag versterking van gewestelijke aanpak van geïntegreerde veiligheid inzet uitdagingen

Werkdag "Versterking van een gewestelijke aanpak van de geïntegreerde veiligheid - Inzet, uitdagingen en uitwisseling van ervaringen over de transversale thematieken”

In het kader van de uitvoering van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GVPP) heeft Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) in het teken van de transversaliteit op 16 juni 2017 een werkdag "Versterking van een gewestelijke aanpak van de geïntegreerde veiligheid - Inzet, uitdagingen en uitwisseling van ervaringen over de transversale thematieken” georganiseerd.

Hier vindt u de PowerPoint-presentaties die de deelnemers die dag te zien kregen.

De verslagen van de verschillende workshops zullen aan de deelnemers ervan meegedeeld worden en ze zijn ook beschikbaar op aanvraag.