Home > Node > 372

Brussel Preventie & Veiligheid lanceert de enquête 'Uw kijk op veiligheid'

campagnebeeld Uw kijk op veiligheid

Als instelling van openbaar nut die instaat voor de coördinatie van het preventie- en het veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, organiseert Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) een enquête waarin voor het eerst gepolst zal worden naar het onveiligheidsgevoel en de inbreuken op de veiligheid (ongepast gedrag, misdrijven en misdaden) op het Brussels grondgebied.

Tussen maart en juni 2018 zullen het Gewest en BPV de Brusselaars, de pendelaars en de toeristen verzoeken hun perceptie en hun ervaringen te delen en aan te geven of ze zich veilig voelen in Brussel.

De enquête 'Uw kijk op veiligheid' heeft als doel in kaart te brengen welke factoren aan de basis liggen van het onveiligheidsgevoel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de opgetekende gegevens (strafrechtelijke, administratieve en politiestatistieken) verder aan te vullen. Ze zal een instrument vormen waarmee de contouren van het “zwarte cijfer”, met andere woorden het aantal feiten (ongepast gedrag, misdaden en misdrijven) die niet geregistreerd worden, beter afgelijnd kunnen worden.
De gegevens zullen het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid toelaten een diagnose te stellen en concrete acties te bepalen om de veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren.

Door actief aan deze enquête deel te nemen, krijgen de mensen inspraak over hun eigen veiligheid”, zo verklaart Minister-President Rudi Vervoort. “Dit initiatief is een unieke gelegenheid om mee de koers van het Gewest te bepalen bij de uitoefening van zijn missie te waken over de veiligheid van alle Brusselaars. Ik wil dan ook iedereen uitnodigen in te gaan op het verzoek van de ondervragers die het Gewest zullen doorkruisen om aan de enquête deel te nemen.”

Concreet zal de enquête in twee fasen verlopen.

  1. Vanaf 26 maart 2018 zullen 1.800 mensen bevraagd worden onder de Brusselaars ouder dan vijftien die in een van de 118 woonwijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. De bevragers van het studiebureau Sonecom gaan van deur tot deur om bewoners aan te spreken tussen maart en juni 2018.
  2. In een tweede fase, die van start gaat op 16 april 2018, zullen ook de pendelaars en de toeristen aan bod komen.

De pendelaars die naar het Gewest komen om er te werken, zullen naar hun mening gevraagd worden in treinstations, multimodale knooppunten en park-and-ride parkings. De toeristen zullen aan de enquête kunnen deelnemen door middel van papieren formulieren die ter beschikking zullen worden gesteld in de toeristische diensten, de hotels en de herbergen of nog via tablets die op dezelfde plaatsen toegankelijk zullen zijn. De vragenlijst zal ook online beschikbaar zijn.

De resultaten van de enquête zullen bekendgemaakt worden in de herfst van 2018.

Voor meer inlichtingen:  www.uwkijkopveiligheid.brussels.